07/15/14

Ang tao, kapag wala sa mood na kausap ka: 

beben-eleben:

  • Galit yan.
  • Nagseselos yan.
  • May iniisip yan.
  • Baka may ginawa kang mali.
  • Nagtatampo yan.
1 week ago with: 453 notes - via beben-eleben ( originally beben-eleben)
07/15/14

beben-eleben:

FUCK

(Source: archatlas)

1 week ago with: 145,630 notes - via beben-eleben ( originally archatlas)
07/14/14
1 week ago with: 922 notes - via ispeakquotes ( originally ispeakquotes)
07/14/14
1 week ago with: 567 notes - via ispeakquotes ( originally ispeakquotes)
07/14/14
07/14/14
1 week ago with: 702 notes - via ispeakquotes ( originally ispeakquotes)
07/14/14
1 week ago with: 1,107 notes - via ispeakquotes ( originally zodiacbrain)
07/14/14
1 week ago with: 1,129 notes - via ispeakquotes ( originally zodiacbrain)